Ganzhou Yihao Hotel

source: Updated: 2016-10-31

 

 

 Name  Grade  Address  Tel
Ganzhou Yihao Hotel  Three Stars

 No.29 Wenqing Road Ganzhou City

0797-8281666